PRIZ 19-20

Izvajanje operacije v sklopu JR P4I – 2022

Podjetje AS SYSTEM d.o.o. je sredstva za izvajanje operacije »Uvedba nove linije za proizvodnjo vijakov z implementacijo rešitev za digitalizacijo proizvodnje v PE Bistrica ob Sotli« pridobilo preko javnega razpisa »Spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih 2022 – P4I«.

 

Predmet projekta je uvedba nove tehnološke liniji za proizvodnjo vijakov, ki sestoji iz 8 strojev za hladno kovanje in valjanje. Celotna linija bo nagrajena s senzorji in trekerji in pripadajočo programsko opremo (ki znaša manj kot 10% celotne investicije), ki bo omogočala podatkovne analitike in robotizacijo proizvodnje (uvajamo najsodobnejšo tehnologijo v tehnološki proces, in sicer 4D poslovno analitiko, ki črpa podatke iz strojev, zaposlenih, ERP in okolja. Poglavitni cilj investicije sta tudi prihranka na področju snovne in energetske učinkovitosti v skladu z Celovitim nacionalnim energetskim in podn. načrtom RS.

Javni razpis financira EU v okviru Instrumenta za okrevanje “Next generation” (Sklad za okrevanje in odpornost, noo.gov.si.

Cilj javnega razpisa je sofinanciranje investicij, ki zasledujejo cilje digitalizacije in prehoda v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje investicij MSP, ki izkazujejo snovno in energetsko učinkovitost proizvodnje, ustvarjanje novih delovnih mest ali ohranitev. Iz naslova finančne podpore bo projekt sofinanciran v skupni višini največ do 174.999,00 EUR. Celotna vrednost projekta (brez DDV) znaša 228.275 EUR.

Naložbo financira »Evropska unija – Next generation EU«.

Copyright © 2019 - 2024 AS system d.o.o., Vse pravice pridržane. | Varstvo osebnih podatkov